Regulamin

„FREEHC.PL Jakub Kawa”

Ostatnia modyfikacja: 11 września 2022 r

1. Definicje

1.1 FreeHC – serwer do gry komputerowej Minecraft prowadzony przez Jakuba Kawa, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Konto

2.1 Korzystając z usług FreeHC użytkownik uzyskuję licencje na dostęp do wirtualnej zawartości takiej jak przedmioty, skórki, efekty specjalne, uprawnienia itd., oraz wirtualnych walut, w tym waluty premium. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do konta i wirtualnej zawartości należą i będą należeć do FreeHC. Użytkownik zgadza się z tym, że nie posiada żadnego prawa własności do wirtualnej zawartości nawet w przypadku, gdy za nią zapłacił.

2.2 Aby utworzyć konto użytkownik musi być osobą pełnoletnią lub uzyskać zgodę rodziców.

2.3 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszania lub usuwania nieaktywnych przez długi czas kont.

2.4 Korzystając z usług FreeHC użytkownik zgadza się przestrzegać ustalonych przez FreeHC zasad użytkowania, które są publikowane w grze lub w innych środkach przekazu. FreeHC zastrzega sobie prawo do zmiany zasad użytkowania oraz zablokowania, zawieszenia, ograniczenia lub usunięcia konta w przypadku naruszenia niniejszych zasad oraz bez względu na to, czy naruszenie zostało określone w zasadach korzystania jeśli konkretne zachowanie może spowodować straty po stronie FreeHC.

2.5 Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto pisząc do nas na adres [email protected]

3. Wirtualna zawartość

3.1 FreeHC nie dokonuje zwrotów za dostęp do zakupionej wirtualnej zawartości, z wyjątkiem przypadków przez nas dozwolonych. Wirtualna zawartość nie może być przeliczona na wartość pieniężną.

3.2 FreeHC zastrzega sobie prawo do zmieniania, usuwania, przenoszenia itp., wirtualnej zawartości w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności.

3.3 FreeHC zabrania sprzedawać, wymieniać, pożyczać, wynajmować, dzierżawić, publikować oraz rozpowszechniać konto lub wirtualną zawartość poza usługami FreeHC, chyba że wyraźnie na to zezwolimy.

4. Płatności

4.1 Obsługę techniczną związaną z płatnościami sprawuje firma Stripe Payments Europe, Ltd.

4.2 Użytkownik dokonując zakupu zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.

4.3 Użytkownik może składać reklamacje wyłącznie na adres email [email protected]

5. Aktualizacja warunków

5.1 FreeHC zastrzega sobie możliwość aktualizacji niniejszych Warunków w przyszłości.

5.2 Użytkownik może zdecydować czy zgadza się na zmienione warunki. Korzystanie z usług FreeHC będzie możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu nowych warunków. Odrzucenie nowej umowy oznaczać będzie brak możliwości korzystania z usług FreeHC.

Korzystając z usług FreeHC użytkownik zgadza się oraz akceptuje wszystkie postanowienia niniejszych warunków.